Kalendarz roku szkolnego 2021/2022:

L.p.

Wydarzenie

Data

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.

3.

Koniec I semestru 21 stycznia 2022 r.
4. Ferie zimowe 31 stycznia – 13 lutego 2022 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

6.

Egzamin ósmoklasisty 24 maja 2022 r.
– język polski
godz. 9.00
25 maja 2022 r.
– matematyka
godz. 9.00
26 maja 2022 r.
– język obcy nowożytny
godz. 9.00
7.

 

Rady pedagogiczne – Klasyfikacyjne:
I semestr – 21 stycznia 2022r.
II semestr – 20 czerwca 2022r.
– Plenarna
27 czerwca 2022r.
8.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022 r.
30 czerwca 2022 r. (oddziały przedszkolne)

9.

Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

15 października 2021r.
12 listopada 2021r.
7 stycznia 2022r.
2 maja 2022r.
24, 25, 26 maja 2022 r.
17 czerwca 2022r.