Przewodniczący Rady Rodziców
Justyna Pomarańska

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców
Ewa Kądrowska

Skarbnik
Sylwia Narojczyk

Sekretarz
Karolina Kościjańska