Wychowawcy klas w roku szkolnym 2022/2023

Oddział przedszkolny 3, 4, 5 – latki
p. Izabela Kotlarek
p. Ewelina Rotuska

Oddział rocznego przygotowania przedszkolnego „0”
p. Agnieszka Jurkiewicz

Klasa I
p. Dorota Majewska

Klasa II
p. Małgorzata Majewska

Klasa III
p. Dominika Kocyk

Klasa IV
p. Marianna Wychocka

Klasa V+VI
p. Marzena Kucińska

Klasa VIII
p. Patrycja Pytlarczyk