Oddział przedszkolny 3, 4, 5 – latki
p. Agnieszka Jurkiewicz w zastępstwie p. Anna Kowalczyk
p. Izabela Kotlarek

Oddział rocznego przygotowania przedszkolnego „0”
p. Aldona Lewandowska

Klasa I
p. Małgorzata Majewska

Klasa II
p. Dominika Kocyk

Klasa III
p. Dorota Majewska

Klasa IV + V
p. Marzena Kucińska

Klasa VII
p. Patrycja Pytlarczyk

Klasa VIII
p. Marianna Wychocka