Nauczanie zdalne od 09. 11.2020 r.

DRODZY  NAUCZYCIELE,  UCZNIOWIE, RODZICE!

Oddziały przedszkolne od poniedziałku 09.11.2020r. będą funkcjonowały bez zmian , zajęcia odbywają się w szkole zgodnie z planem lekcji jaki obowiązywał do tej pory.

Bez zmian funkcjonuje dożywianie dla dzieci z  oddziałów przedszkolnych.

W systemie stacjonarnym funkcjonuje biblioteka szkolna.

W godzinach 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci poniżej 16 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje : kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność  lub warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie z domu, będzie zorganizowane nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole ( z wykorzystaniem komputerów w szkole).

Uczniowie klas I-VIII od poniedziałku 09.11.2020r. będą realizować podstawę programową zdalnie na zasadach jakie obowiązywały podczas nauczania zdalnego.

Realizacja podstawy programowej  zgodnie z planem lekcji jaki obowiązywał do tej pory.

Na stronie szkoły w zakładce  zdalne nauczanie uczniowie otrzymają materiały do samodzielnej pracy, tematykę lekcji oraz pozostałe informacje.

Kontakt z nauczycielami poprzez pocztę elektroniczną i dostępne komunikatory.

Potwierdzeniem obecności na zajęciach będzie przesłanie wskazanych ćwiczeń i prac zrealizowanego tematu lekcji  do wykonania w domu.

W kolejnych dniach będą podawane szczegółowe informacje, które należy śledzić na stronie szkoły.

SPOTKANIE Z RODZICAMI

W ramach konsultacji zaplanowanych na dzień 5 listopada 2020r.  w godzinach od 16 00 do 17 00 odbędą się spotkania z wychowawcami poszczególnych klas.

W indywidualnych spotkaniach wychowawcy przekażą cząstkowe oceny uczniów a także niezbędne dane do zalogowania się rodziców i uczniów w elektronicznym dzienniku LIBRUS

Nauczanie zdalne

DRODZY  NAUCZYCIELE,  UCZNIOWIE, RODZICE!

Oddziały przedszkolne i klasy I-III od poniedziałku 26.10.2020r. będą funkcjonowały bez zmian , zajęcia odbywają się w szkole zgodnie z planem lekcji jaki obowiązywał do tej pory.

Bez zmian funkcjonuje dowożenie i dożywianie dla dzieci z  oddziałów przedszkolnych
i klas I-III.

W systemie stacjonarnym funkcjonuje biblioteka szkolna oraz organizowane są zajęcia świetlicowe.

W godzinach 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci poniżej 16 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje : kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność  lub warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie z domu, będzie zorganizowane nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole ( z wykorzystaniem komputerów w szkole).

Uczniowie klas IV-VIII od poniedziałku 26.10.2020r. będą realizować podstawę programową zdalnie na zasadach jakie obowiązywały podczas nauczania zdalnego.

Realizacja podstawy programowej  zgodnie z planem lekcji jaki obowiązywał do tej pory.

Na stronie szkoły w zakładce  zdalne nauczanie uczniowie otrzymają materiały do samodzielnej pracy , tematykę lekcji oraz pozostałe informacje.

Kontakt z nauczycielami poprzez pocztę elektroniczną i dostępne komunikatory.

Potwierdzeniem obecności na zajęciach będzie przesłanie wskazanych ćwiczeń i prac zrealizowanego tematu lekcji  do wykonania w domu.

W kolejnych dniach będą podawane szczegółowe informacje, które należy śledzić na stronie szkoły.

Dyrektor SP w Przydworzycach

Małgorzata Wojtak

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

 

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

NAUCZANIE ZDALNE

 

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną rząd wprowadza kolejne zasady bezpieczeństwa. Od soboty, 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy.

 Wśród zmian znajdują się :

  1. Na dwa tygodnie wprowadza się zajęcia zdalne w klasach 4-8 szkól podstawowych – szczegóły określi rozporządzenie MEN.
  2. Obowiązek przemieszczania się osób poniżej 16 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna w godzinach 8.00-16.00

 

Rozporządzenie MEN z dnia 23 października 2020

Od dnia 24 października 2020r. do dnia 8 listopada 2020r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV-VIII.

Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

 

Dyrektor SP w Przydworzycach

Małgorzata Wojtak