DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

13 października  przedstawiciele samorządu uczniowskiego  z okazji Dnia Edukacji Narodowej zaprezentowali część artystyczną, w której podziękowali nauczycielom za ich trud, serce oraz wkład w wychowanie przygotowaną  pod kierunkiem pań Marzeny Kucińskiej i Patrycji Pytlarczyk. Z tej okazji swoją obecnością zaszczycili nas  przedstawiciele Rady Rodziców na czele z przewodniczącą panią Justyną Pomarańską.

Rajd

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” z Przydworzyc
w dniu 23.09.2023r. uczestniczyli w rajdzie pieszym, organizowanym przez Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej. Był to już XIV Marsz Szlakiem Bojowym 31 Pułku Strzelców Kaniowskich po Powiecie Kozienickim, dla upamiętnienia bohaterskich bojów polskich żołnierzy oraz martyrologię mieszkańców okolic podczas II wojny światowej. Niestety przez całą drogę marszu towarzyszył nam deszcz, miejscami dość rzęsisty, ale nikogo nie zniechęcił, wręcz przeciwnie – dodawał radości, a kałuża czym głębsza okazywała się atrakcyjniejsza.

Marsz odbywał się w dniach 23-24.09.2023r. na trasie Augustów /Gmina Grabów nad Pilicą/, Budy Augustowskie, Cecylówka Głowaczowska, Ignacówka Grabnowolska, Studzianki Pancerne, Basinów, Chodków, Wola Chodkowska, Adamów, Maciejowice /Cztery Kopce/, Trakt Królewski i Augustów/Gmina Pionki/. Całość trasy liczy 42 km. Uczniowie  z klasy 4-8, ze szkoły w Przydworzycach z paniami: dyrektor Ewą Stopką, Małgorzatą Wojtak, Agatą Cwyl, Marzeną Kucińską i Patrycją Pytlarczyk uczestniczyli w pierwszym dniu Marszu, na odcinku Studzianki Pancerne, Basinów, Chodków i Wola Chodkowska.

Czytaj więcej …

Organizacja żywienia uczniów w szkole

Szanowni Rodzice!

Informuję, że od 18 września 2023 r. rodzice uczniów klas 0-VII mogą wykupić w szkole dla swoich dzieci gorący posiłek – obiad jednodaniowy – dostarczany przez firmę cateringową. Jednostkowy koszt posiłku jest ustalony w wysokości kosztów produktów wykorzystywanych do jego przygotowania tzw. „Wsad do kotła” i wynosi 6 zł.

 

W celu zapisania dziecka na obiady proszę o złożenie w szkole do dnia 14.09.2023 r. pisemnej Umowy na korzystanie z płatnego żywienia w Szkole Podstawowej w Przydworzycach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz zapoznanie się z Regulaminem korzystania z płatnego żywienia w Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Przydworzycach.

Opłaty za żywienie należy dokonywać na nr konta podany w Umowie na korzystanie z płatnego żywienia w terminach:

  • za wrzesień – do 22.09.2023 r.
  • za pozostałe miesiące – do 10-go dnia każdego miesiąca (jeżeli 10-ty jest dniem wolnym od pracy za termin płatności uznaje się pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym od pracy).

Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na rachunek bankowy szkoły.

Za nieterminowe wpłaty naliczane będą odsetki za zwłokę.

W przypadku rezygnacji dziecka z obiadów należy złożyć w szkole pisemną Rezygnację z żywienia najpóźniej na trzy dni przed planowanym wypisem dziecka z posiłków.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przydworzycach
Ewa Stopka

 

Umowa żywienia

Regulamin korzystania z odpłatnego wyżywienia

Rezygnacja z żywienia

Po uroczystościach szkolnych uczniowie wraz z wychowawcami udadzą się do następujących sal :

klasa nr sali wychowawca
  „0” 13 p. Agnieszka Jurkiewicz
kl. I 14 p. Monika Skłodowska-Cichowlas za p. Dominikę Kocyk
kl. II 10 p. Dorota Majewska
kl. III 15 p. Małgorzata Majewska
kl. IV 5 p. Patrycja Pytlarczyk
kl. V 16 p. Małgorzata Wojtak
kl. VI+ VII 8 p. Marzena Kucińska