Rok 2022 rokiem majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” na Mazowszu

Rok 2022 na Mazowszu rokiem

majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”

W 2022 roku przypada 125. rocznica urodzin mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” –ostatniego żołnierza Września. Całe swoje życie związał on ze służbą wojskową, czynnie uczestnicząc w walkach, zarówno podczas I, jak i II wojny światowej. Po ogłoszeniu kapitulacji Warszawy we wrześniu 1939 r. wraz z Oddziałem Wydzielonym Wojska Polskiego prowadził walki partyzanckie, oczekując ofensywy francusko-angielskiej. Działania te były jawną i skuteczną demonstracją patriotyczną, która wywarła duży wpływ na rozwój działalności konspiracyjnej m. in. na Mazowszu. Za swoją służbę frontową mjr. Henryk Dobrzański „Hubal” był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany najwyższymi odznaczeniami państwowymi, m. in. pośmiertnie Krzyżem Złotym Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Rok 2022 na Mazowszu sejmik ustanowił rokiem majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

LISTA DZIECI

PRZYJĘTYCH

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (3,4 i 5 LATKÓW)

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 1. Bamburowicz Kaja
 2. Bazyl Amelia
 3. Brynda Miłosz
 4. Czyżniak Kornel
 5. Janeczek Anna
 6. Jasiówka Błażej
 7. Kalbarczyk Tomasz
 8. Kościjańska Joanna
 9. Kowalczyk Alicja
 10. Kowalczyk Kacper
 11. Kreft Marcel
 12. Krześniak Alan
 13. Krześniak Nikola
 14. Krzysztoszek Milena
 15. Maj Maciej
 16. Maj Mikołaj
 17. Narojczyk Franciszek
 18. Sobota Mikołaj
 19. Piechota Alan
 20. Pomarańska Lena
 21. Urawski Oskar
 22. Wolski Marcel
 23. Zakrzewski Jakub
 24. Zalewski Aleksander

Jednocześnie informujemy, ze w oddziale przedszkolnym w grupie 3,4 i 5 latków pozostaje 1 wolne miejsce na, które trwa rekrutacja uzupełniająca.

 

LISTA DZIECI

PRZYJĘTYCH

DO ODDZIAŁU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO “0”

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

 

1. Frączek Jowita

2. Czyżniak Ewa

3. Jasiówka Fabian

4. Kalbarczyk Wiktor

5. Kocyk Lena

6. Kowalska Dominika

7. Kucharska Natalia

8. Linek Maja

9. Maciocha Oliwia

10. Pomarański Oskar

11. Zakrzewski Ignacy

W oddziale rocznego przygotowania przedszkolnego pozostają wolne miejsca, na które również trwa rekrutacja uzupełniająca.

Poznaj Polskę

 

Z radością informujemy, że

Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala”  w Przydworzycach otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę.”

W ramach realizowanego zadania zostanie zorganizowana wycieczka dla uczniów klas  IV-VIII zgodnie z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi obowiązującymi w konkursie w 2022 r. wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

Koszt całości zadania to  22685,00 zł, z których otrzymana dotacja to 15000,00 zł, zaś kwota 7685,00 zł to wkład własny, który zostanie wniesiony przez rodziców dzieci uczestniczących w wycieczce.