Poznaj Polskę

Miło nam poinformować, że
Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala”  w Przydworzycach otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę.” będącego częścią programu „Polski Ład”

W ramach realizowanego zadania zostaną  zorganizowane wycieczki dla uczniów klas I-III oraz klas  IV-VIII mające na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży, poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Planowany koszt całości zadania to 14100 zł z których otrzymana dotacja to 10000 zł, zaś kwota 4100 zł to wkład własny, który zostanie wniesiony przez rodziców uczniów uczestniczących w wycieczce.