Obchody Dnia Ziemi w Klasie I

22 kwietnia uczniowie klasy pierwszej obchodzili Dzień Ziemi, którego celem jest promowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców naszej planety.
Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę na temat czystości wód i konieczności jej oszczędzania. Utrwalili pojęcie segregacji i recyklingu, poznali znaczenie tych działań dla dobra naszej planety. Uczyli się zachowań proekologicznych i poznali „Kodeks Młodego Ekologa”. Dzieci wykonały prace plastyczne dotyczące ochrony środowiska, a także prezentowały własne przemyślenia, które były odpowiedzią na pytanie: – Jak możemy pomóc naszej planecie? Każdy uczeń został nagrodzony dyplomem.