ŚWIĘTO SZKOŁY I ŚLUBOWANIE KLASY I

Dzień 20 października był w naszej szkole dniem wyjątkowym, ponieważ tego dnia obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły- mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Z tej okazji uczniowie klasy VI – VII pod kierunkiem pani Marzeny Kucińskiej oraz pana Stanisława Gronka przygotowali montaż słowno-muzyczny  przybliżający postać naszego patrona.                                                            Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Wójt Gminy Magnuszew pan Marek Drapała oraz   Ks. Proboszcz Krzysztof Dukielski. 

Podczas Święta Patrona Szkoły, tradycyjnie odbyło się także ślubowanie klasy pierwszej. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny, za który zostali nagrodzeni gromkimi brawami. 

Po zakończonej części artystycznej, w podniosłej atmosferze, uczniowie  ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę oraz swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. 

 Po złożeniu ślubowania pani Dyrektor Ewa Stopka dokonała symbolicznego pasowania  na ucznia, następnie pierwszoklasiści zostali obdarowani dyplomami, medalami i innymi upominkami, które sprawiły im wiele radości.  

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego dnia. 

Monika Skłodowska – Cichowlas