Umiem , mogę i chcę więcej

PROJEKT UNIJNY REALIZOWANY W GMINIE MAGNUSZEW

Gmina Magnuszew realizuje projekt pn. ,,Umiem, mogę i chcę więcej- podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu wsparciem zostaną objęci uczniowie i nauczyciele ze wszystkich szkół na terenie gminy Magnuszew. Będą oni mogli skorzystać z dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających. Poza tym do szkolnych pracowni przedmiotowych zakupione zostanie doposażenie oraz pomoce naukowe.
W placówkach powstaną zaplecza do nauczania metodą eksperymentu, a dzięki doposażeniu pracowni zwiększy się wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach projektu dla 41 nauczycieli zaplanowane zostały szkolenia m.in.: z posługiwania się technikami komputerowymi, wykorzystania metod eksperymentu w nauczaniu,
metod zapamiętywania, koncentracji i efektywnego uczenia się.

Wartość całego projektu to 1 527 814,80 zł w tym dofinansowanie z UE- 1 222 251,84 zł,
a jego realizacja zaplanowana została do dnia 28-02-2022 r.

We wszystkich szkołach rozpoczęła się rekrutacja uczestników do udziału w projekcie, która potrwa do 5 października 2020 r. Szczegółowych informacji dot. udziału w projekcie udzielają dyrektorzy szkół oraz koordynator projektu w Urzędzie Gminy w Magnuszewie
48 621-70-25 wew. 208. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są szkołach,
w biurze projektu znajdującym się w Urzędzie Gminy Magnuszew w pok. nr 14 (I piętro)
lub na stronie internetowej gminy www.magnuszew.pl. W przypadku pobierania dokumentów ze strony internetowej należy pamiętać o wydruku w wersji w kolorze.

Wójt Gminy Magnuszew

         Marek Drapała