W roku szkolnym 2020/2021 w naszej szkole realizowane będą dwie Innowacje pedagogiczne.

 

Innowacja pedagogiczna „Mały Miś i prawa dziecka”


 

Innowacja pedagogiczna” Mały Miś i prawa dziecka” została napisana w oparciu o projekt o tym samym tytule, autorstwa Anety Konefał, dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej.

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie innowacji:
Agnieszka Jurkiewicz i Izabela Kotlarek.

Innowacja będzie prowadzona w przedszkolu od 2.12.2019 r. do 30.05.2020 r. w grupie przedszkolnej mieszanej wiekowo.
Ze względu na panująca sytuacje pandemiczną zakończenie innowacji zostało przesunięte na 16.11.2020

Główny cel innowacji to zapoznanie dzieci z ich prawami i obowiązkami poprzez spotkania czytelnicze.

O prawach i obowiązkach dzieci mówi się dużo, ale tym razem chcemy o nich mówić poprzez wykorzystanie postaci Małego Misia, naszej pluszowej maskotki, a przede wszystkim poprzez starannie dobraną literaturę. Do działań zaprosimy rodziców, pracowników przedszkola oraz lokalną społeczność.

Przez wprowadzenie postaci Małego Misia jako przewodnika po świecie praw dziecka i dobranie do zajęć odpowiedniej literatury, proces zdobywania wiedzy na temat praw i obowiązków dzieci zostanie znacznie uatrakcyjniony. Dodatkowo współpraca między przedszkolami zaowocuje nowymi pomysłami w zakresie popularyzowania wiedzy na temat praw dziecka wśród dorosłych.

Sprawozdanie z innowacji Mały Miś i prawa dziecka”

Innowacja pedagogiczna „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” – międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

edycja II

Imię i nazwisko autora projektu

Honorata Szanecka

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego innowację
Dominika Kocyk, Jolanta Witkowska

Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto innowacyjna formuła edycji II projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur, uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska. Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w klasie I Szkoły Podstawowej w Przydworzycach. W innowacji wezmą udział wszyscy uczniowie tej klasy. Innowacja pedagogiczna realizowana będzie od 23 września 2020r.
do 21 czerwca 2021r.

Sprawozdanie z I modułu innowacji

Sprawozdanie z II modułu innowacji

Sprawozdanie z III modułu innowacji