Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

04.11.2021 r. – indywidualne konsultacje  z nauczycielami dla rodziców uczniów

16.12.2021 r. – wywiadówka

27.01.2022 r. – wywiadówka

31.03.2022 r. – indywidualne konsultacje z nauczycielami dla rodziców uczniów

19.05.2022 r. – wywiadówka