WYNIKI REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Lista kandydatów zakwalifikowanych w pierwszym etapie rekrutacji
do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przydworzycach

 

Lista kandydatów

 

Rodziców / prawnych opiekunów zakwalifikowanych kandydatów prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia osobiście w siedzibie szkoły lub wysłać na adres mailowy psp@przydworzyce.net   do 20 kwietnia 2021r.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

 

Druk do pobrania poniżej.
Potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego