Ważne!

Drodzy Rodzice,

zajęcia dydaktyczno- wychowawcze odbywające się w szkole dla oddziałów przedszkolnych i klas I-III  w dniu dzisiejszym tj. 20.01.2021r. zostają odwołane z powodu awarii pieca.

Normalnie odbywać się będą zajęcia zdalne dla klas  IV- VIII

Dyrektor szkoły
Małgorzata Wojtak

Informacja dotycząca organizacji zajęć od 18 stycznia 2021r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

zgodnie z Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2021r.
klasy I-III od dnia 18 stycznia 2021r. wrócą do nauki w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Informuję, że obowiązuje dotychczasowy plan lekcji.
Proszę o przestrzeganie regulaminu i procedur obowiązujących w SP Przydworzyce, dotyczących bezpieczeństwa podczas pandemii.

Dowóz dzieci 0-3 od 18-01-2020 r. odbywać się będzie według tego samego harmonogramu, który obowiązywał przed zawieszeniem zajęć stacjonarnych w klasach I-III.

Zajęcia  w klasach  IV-VIII  w dalszym ciągu będą się odbywać w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Teams i e-dziennika.
Obowiązuje dotychczasowy plan lekcji.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

 

Dyrektor szkoły
Małgorzata Wojtak

Informacja

 

 

21.12.2020r. ( poniedziałek) – ostatni dzień zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

22.12.2020r. (wtorek) – dzień dodatkowo wolny  zgodnie z organizacją roku

szkolnego 2020/2021

 

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 

OD 23 – 31 GRUDNIA 2020r.

 

FERIE ZIMOWE

 

OD 04  – 17 STYCZNIA 2021r.

Przedszkolne Mikołajki

 

W tym roku wszystkie przedszkolaki z naszej szkoły obchodziły Mikołajki w poniedziałek 7.12.2020r. Już od samego rana dzieci ubrane w charakterystyczne czerwone czapki przygotowywały się do tak długo wyczekiwanej wizyty. Wszyscy uczyli się śpiewać piosenkę, ubierali choinkę, stroili salę, jak również wykonali piękne prace plastyczne.

Czytaj więcej …

Zmiana organizacji roku szkolnego 2020/2021

Zmiana organizacji roku szkolnego 2020/2021

 

W związku z ogłoszonymi przez premiera zmianami terminów ferii zimowych nastąpiła zmiana terminów w organizacji roku szkolnego 2020/2021.

Nie będzie spotkania z rodzicami zaplanowanego na 10.12.2020; informacje o ocenach przewidywanych będą zamieszczone w dzienniku elektronicznym.

  Uczniowie zainteresowani konsultacjami z nauczycielami przedmiotów na terenie szkoły zgłaszają to wychowawcy klasy.

 

I semestr zostaje wydłużony do 31 stycznia

Do dnia 18.12 – wystawiamy oceny  przewidywane

Do dnia 29.01 – wystawiamy oceny semestralne

  Rada semestralna

01.02- rozpoczęcie II semestru

Stop hejtowi wśród dzieci i młodzieży

Drodzy Rodzice,

w ramach realizacji Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020, na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Komenda Główna Policji nagrała spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży. Zachęcamy do obejrzenia spotu, który skierowany jest głównie do rodziców, i który dostępny jest pod adresem:

https://mazowiecka.policja.gov.pl/ra/dzialania-policji/aktualnosci/47540,STOP-HEJTOWI-wsrod-dzieci-i-mlodziezy.html?search=6458577