WYNIKI REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Lista kandydatów zakwalifikowanych w pierwszym etapie rekrutacji
do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przydworzycach

 

Lista kandydatów

 

Rodziców / prawnych opiekunów zakwalifikowanych kandydatów prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia osobiście w siedzibie szkoły lub wysłać na adres mailowy psp@przydworzyce.net   do 20 kwietnia 2021r.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

 

Druk do pobrania poniżej.
Potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OD 22.03.2021r. DO 11.04.2021r.

Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie

 

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie   w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 :

  – od poniedziałku 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. naukę w trybie zdalnym będą realizować wszyscy uczniowie klas I-VIII ; 

– zajęcia prowadzone będą za pomocą aplikacji TEAMS, zgodnie z planem lekcji;

– na terenie szkoły będzie prowadzone nauczanie zdalne  dla uczniów klas I-VIII, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności lub inne przyczyny nie mogą realizować nauki zdalnej z domu  ( na wniosek rodzica);

– zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne  prowadzone są w szkole, zgodnie z dotychczasowym planem, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego;

-uczniowie klasy ósmej mogą uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach po wcześniejszym zgłoszeniu się do nauczyciela przedmiotu;

– oddziały przedszkolne  funkcjonują bez zmian;

-dowożenie dzieci 5 -6 letnich  pozostaje bez zmian.

Wszystkich uczniów przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania procedur bezpieczeństwa.

 

Z poważaniem
Małgorzata Wojtak – dyrektor szkoły

 

Nauka hybrydowa

Szanowni Państwo

W związku z decyzją rządu o wprowadzeniu nowych obostrzeń sanitarnych od dnia
15 marca 2021r.  na terenie województwa mazowieckiego, przekazuję informację o funkcjonowaniu w tym okresie naszej placówki.

Od poniedziałku 15 marca br. uczniowie klas I-III będą mieli zajęcia w systemie tzw. hybrydowym (tzn. naprzemiennie), a dzieci i młodzież ze starszych klas (IV-VIII) nadal będą się uczyć zdalnie.

Od 15 do 19 marca br. klasa I będzie realizować naukę stacjonarną (według dotychczasowego planu zajęć).
Opieka świetlicowa i dowóz uczniów pozostaje bez zmian.
Uczniowie mogą korzystać z posiłku w szkole.
Uczniowie klas II i  III realizują naukę zdalną według planu na platformie TEAMS.
Uczniowie nie korzystają z opieki świetlicowej, odpisy za obiady zostaną uwzględnione w kolejnym miesiącu żywieniowym.

Od 22 do 26 marca br. klasy II i III   mają zajęcia stacjonarne.
Klasa I realizuje naukę zdalną na platformie  TEAMS.

Zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne w okresie 15 – 26 marca br. prowadzone są w szkole, zgodnie z dotychczasowym planem, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Wszystkich uczniów przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania procedur bezpieczeństwa.

Małgorzata Wojtak – dyrektor szkoły

 

komunikat nauka zdalna w szkołach nowe zasady organizacji pracy
Rozporządzenie MEN z 11 marca 2021r.