Szkoła Podstawowa w Przydworzycach położona jest w pobliżu (1,5 km) ujścia Radomki do Wisły.
1 października 1939 r. wieś znalazła się na szlaku wojennym majora Dobrzańskiego i jego oddziału.
W sąsiedniej Kłodzie rozpoczął on realizację przyjętego w Krubkach planu przedostania się na Węgry.
W pobliskiej Woli Chodkowskiej oddział stoczył swoją pierwszą zwycięską potyczkę z Niemcami.
Społeczność szkoły po rozpatrzeniu kilku kandydatów na patrona szkoły podjęła decyzję w r. szk. 2003/2004 o nadaniu szkole imienia majora Henryka Dobrzańskiego – „Hubala” dla upamiętnienia nadzwyczajnej odwagi i dzielności dowódcy Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego, który stoczył swoją pierwszą potyczkę z Niemcami na terenie obwodu naszej szkoły.
Stąd wyruszył na Ziemię Kielecką, podejmując walkę partyzancką.
Legendarny Hubal był wnukiem powstańca z 1863 r., podczas I wojny światowej odznaczony został Krzyżem Virtuti Militari V klasy i czterokrotnie Krzyżem Walecznych. W dwudziestoleciu międzywojennym był zawodowym oficerem i słynnym jeźdźcem, członkiem polskiej ekipy olimpijskiej na olimpiadzie w Amsterdamie w 1928 r. Po klęsce wrześniowej nie zdjął munduru i do końca kwietnia 1940r. dowodził stworzonym przez siebie oddziałem partyzanckim.

Był wychowany na dzielnego, prawdziwego patriotę, zginął za Ojczyznę.

Nadanie imienia majora naszej szkole zamyka i uzupełnia mapę miejsc pamięci Henryka Dobrzańskiego – „Hubala” – pierwszego partyzanta Europy II wojny światowej.

 


Deklaracja przystąpienia
Publicznej Szkoły Podstawowej w Przydworzycach
do „Rodziny Hubalowej”

Z ogromną satysfakcją informujemy, że pragniemy nosić imię mjr. Henryka Dobrzańskiego – „Hubala” dla upamiętnienia nadzwyczajnej odwagi żołnierskiej i cywilnej dowódcy Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego, pierwszego partyzanta Europy. Chcemy wychować naszych uczniów w duchu poszanowania i wierności pamięci Hubala, człowieka dalece niepospolitego, wzorca patriotycznej, sportowej i żołnierskiej postawy.

W imieniu społeczności szkolnej podpisała dyrektor szkoły
mgr Elżbieta Kapusta

 


Tekst hymnu szkoły: „Hubalowa legenda”

Muzyka: Cezary Jawoszek
Słowa: Kazimierz Szymański i Małgorzata Majewska

Majorze Hubalu, są jeszcze
Nieznane w tym kraju mogiły;
Gdzie grób Twój nie wiedzą też wieszcze,
Wróg chciał Cię uczynić niebyłym.
Majorze Hubalu, my młodzi
I starzy, jak tutaj stoimy,
Będziemy tu zawsze przychodzić –
Przysięgę legendzie złożymy.

Ref.: Hubalowa legendo, ptakiem poleć w kraj.
Sławę wróć poległym, żywym pamięć daj!
Powróć, koni rżeniem, ku czasom odległym,
Nie bądź już milczeniem, Hubalowa legendo!
Powróć, koni rżeniem, ku czasom odległym,
Nie bądź już milczeniem, Hubalowa legendo!

Majorze Hubalu, dla Ciebie
Świat lepszy kreować będziemy;
Jak ptaki, szybujące po niebie –
Do celu wędrówki dojdziemy.
Młodością, nauką i pracą
Spełniamy dziś Twoje marzenia.
Ty wskazuj nam drogę ku gwiazdom –
Pójdziemy tam wnet, bez wytchnienia.

Ref.: Hubalczyków śladem, z tych niełatwych lat,
Strzec będziem tradycji – historycznych dat!
Dumą naszą sztandar – Twoje imię na nim
I my, tak jak dawniej – Hubalowi ułani!
Spełnia nam się dzieło tamtych trudnych dni,
Kiedy w słońcu rośnie – polskim słowem brzmi!

 


Z życia „szalonego” majora…

„Broni nie złożę.
Munduru nie zdejmę.
Tak mi dopomóż Bóg …”

mjr Henryk Dobrzański
„HUBAL”
(1896-1940)

22 czerwca 1897* w Jaśle urodził się Henryk Feliks Józef Dobrzański, syn Henryka i Marii z Lubienieckich;
* 15 – letni Henryk Dobrzański przerobił rok urodzenia z 1897 na 1896, aby zostać przyjętym do Drużyny Strzeleckiej w Krakowie. Nieprawdziwej daty nigdy nie poprawił i pozostała ona na zawsze w późniejszych jego dokumentach.
1914 – 1917 udział w I wojnie światowej w szeregach kawalerii Legionów Polskich;
1918 – 1919 walki o Przemyśl i Lwów oraz na froncie ukraińskim (za co później został czterokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych);
1920 udział w wojnie polsko – radzieckiej; odznaczony Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari;
1922 awans na stopień rotmistrza i objęcie dowództwa 4. szwadronu 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich;
1924 – 1928 udział w kilkudziesięciu konkursach hippicznych krajowych i zagranicznych, w których zdobywa łącznie blisko 130 różnych nagród;
1927 awans na stopień majora; przeniesienie do 18. Pułku Ułanów Pomorskich;
1929 przeniesienie do 20. Pułku Ułanów im. króla Jana III Sobieskiego;
1930 ślub z Zofią Zakrzeńską;
1934 przeniesienie do 2. Pułku Strzelców Konnych; mianowany kwatermistrzem;
1936 przeniesienie do 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich w Wilnie;
wrzesień 1939 utworzenie Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego;
30 marca 1940 pierwsza bitwa partyzancka okresu okupacji, zwana „bojem pod Huciskiem”; oddział „Hubala” rozbija siły niemieckie;
30 kwietnia 1940 śmierć majora Henryka Dobrzańskiego pod wsią Anielin.

 


Uroczystość nadania imienia oraz wręczenia sztandaru szkole

Uroczystość nadania imienia oraz wręczenia sztandaru szkole odbyła się w dniu 20 października 2004r.

PATRONAT HONOROWY nad przebiegiem uroczystości objęli:
Janusz Piechociński – poseł Ziemi Mazowieckiej
Tadeusz Kreps – przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Społecznego Misja Pojednania
Jan Czachowski – nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn

Program uroczystości:
10.00 – msza św. w kościele parafialnym w Magnuszewie, celebrowana przez J. E. ks. Biskupa – poświęcenie sztandaru szkoły;
11.15 – przejazd do Przydworzyc;
11.30 – otwarcie uroczystości i powitanie gości;
11.40 – wystąpienie dyrektora szkoły;
11.45 – akt nadania imienia szkole, przekazanie sztandaru i odsłonięcie tablicy pamiątkowej;
12.00 – apel poległych – salwa honorowa;
12.20 – poświęcenie sali gimnastycznej;
12.30 – ślubowanie;
12.35 – wystąpienia okolicznościowe;
13.10 – program artystyczny;
13.30 – podziękowania i wpisy do księgi pamiątkowej;
14.00 – wspólny obiad.

FOTOGALERIA1       FOTOGALERIA2      FOTOGALERIA3