Warszawa, 24 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele,

Uczniowie i Rodzice,

 

wkrótce rozpoczniemy wakacje – oczekiwany przez wszystkich czas letniego wypoczynku i  wytchnienia od codziennych obowiązków. Pod wieloma względami tegoroczne wakacje będą różnić się od tych, które znamy, podobnie jak inny niż poprzednie był rok szkolny 2019/2020.

Czytaj więcej …

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Szanowni rodzice, drogie dzieci

Uprzejmie informujemy, że zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w naszej szkole
odbędzie się w dniu 26 czerwca (piątek).

W tym dniu, będzie możliwość odebrania świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły.

 Dyrektor i Rada Pedagogiczna podjęli decyzje, że w tym roku szkolnym w związku z pandemią COVID-19 , dla bezpieczeństwa nauczycieli, rodziców i uczniów świadectwa, nagrody i stypendia będą odbierane ze szkoły przez rodziców (bez uczniów),
tylko uczniowie klasy VIII i uczniowie ze stypendium szkolnym odbierają osobiście,
ponieważ muszą dokonać podpisu odebrania  

 w godzinach:

Klasa I- godz. 10.00

Klasa II- godz. 10.20

Klasa III- godz.10.40

Klasa V- godz.11.00

Klasa VI – godz. 11.20

Klasa VII- godz. 11.40

Klasa VIII – godz.12.00

Jeżeli ktoś z rodziców nie będzie mógł odebrać świadectwa w dniu wyznaczonym,  będzie miał możliwość to zrobić w dniu

01 lipca  w godz. 9.00-16.00.

 

Rodzice dzieci (bez dzieci) z oddziałów przedszkolnych odbierają dyplomy oraz pozostawione rzeczy dzieci w dniu 25 czerwca

Oddział przedszkolny 3,4,5 latków od godz. 16.00 do 17.00

Oddział 6 latków od godz. 17.00 do godz.18.00

Dyrektor i Rada Pedagogiczna SP w Przydworzycach

Informacja

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że od 16 do 18 czerwca br. w szkole odbywać się będą egzaminy ósmoklasisty.
W tych dniach szkoła i przedszkole nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych
z uczniami w formie kształcenia na odległość

Kontynuacja zdalnego nauczania

Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Opiekunowie Dzieci!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
ograniczenie w stacjonarnym funkcjonowaniu placówek oświatowych zostało przedłużone do dnia 26 czerwca 2020 r.
W dalszym ciągu utrzymany zostaje obowiązek realizowania podstawy programowej
we wszystkich oddziałach przedszkolnych oraz klasach I-VIII,
będzie to kształcenie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
na dotychczasowych zasadach.

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Wojtak

APEL DO UCZNIÓW I RODZICÓW

Drodzy uczniowie, rodzice !

Proszę o systematyczną realizację obowiązku szkolnego z każdego przedmiotu nauczania
w klasach 4-8 oraz ze wszystkich edukacji w klasach I-III  podczas zdalnego nauczania.

Na rodzicach spoczywa obowiązek dopilnowania czy dziecko  systematycznie przesyła prace do nauczyciela,
a nie ograniczania się jedynie do zgłaszania codziennej gotowości ucznia do pracy.

                                                                                            Małgorzata Wojtak
Dyrektor Szkoły

 

Nowe godziny pracy biblioteki

Informuję rodziców oraz uczniów, że będzie można oddawać książki do biblioteki
w następujących dniach:

poniedziałek – 08 czerwca w godz. 8.30 – 10.00
wtorek – 09 czerwca w godz. 10. 00- 11.30
poniedziałek – 15 czerwca w godz. 9.30 – 11.00
piątek – 19 czerwca godz. 9.00 – 10.30
poniedziałek – 22 czerwca w godz. 8.30 – 10.00
środa – 24 czerwca godz. 8.30 – 10.00

W trosce o nasze wspólne dobro i bezpieczeństwo proszę o przestrzeganie procedur obowiązujących w miejscach publicznych.

Zapraszam serdecznie.
Marzena Kucińska