Informacja o pracy szkoły od 31.05.2021 r.

Informacja o pracy szkoły
od 31 maja 2021 r

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przydworzycach informuje:

od 31 maja 2021 roku WSZYSTKIE KLASY wracają do nauki stacjonarnej w szkole. 

Obiady będą przygotowane dla tych uczniów, którzy do tej pory korzystali z obiadów.