HISTORIA SZKOŁY W PIGUŁCE

1890r.  Pierwsza tajna szkoła w Przydworzycach.
1917r.  Organizacja szkoły jawnej za zgodą ówczesnego austriackiego rządu okupacyjnego.
1927r.  Wydzielenie przez wieś 1,2h ziemi na użytek szkolny i postawienie budynku z jedną izbą szkolną i dwoma mieszkalnymi.
18 IV 1933r.  Pożar we wsi. Budynek szkolny ocalał.
1 IX 1939r.  Wybuch II Wojny Światowej – część inwentarza szkolnego zostaje zniszczona.
VII 1944r.  Przekroczenie Wisły przez wojska radzieckie. Spaleniu ulegają budynki gospodarcze szkoły.
XII 1944r.  Rozebranie budynku szkolnego.
IV 1945r.  Podjęcie nauki po powrocie z wysiedlenia w izbie obywatela Piotra Piechoty.
1946r.  Przydzielenie przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach baraku poniemieckiego z przeznaczeniem na szkołę.
19 III 1947r.  Przyjęcie przez mieszkańców wsi wniosku obywatela Grzegorza Skowrońskiego o podjęcie budowy szkoły.
VI 1947r.  Zebranie przez mieszkańców obwodu szkolnego (Przydworzyce, Kłoda i część Bożówki) 110 tys. zł i zwiezienie cegły.
IX 1947r.  Utworzenie klasy V. Kierownikiem szkoły zostaje kol. Henryk Brykajło.
V 1948r.  Zakup i zalasowanie 100 q wapna.
II 1949r.  Sprowadzenie około 100 furmanek na fundamenty budynku szkoły.
21 VIII 1949r.  Rozpoczęcie przez mieszkańców obwodu szkolnego budowy szkoły oraz mieszkania dla kierownika.
IX 1949r.  Utworzenie VII-klasowej szkoły podstawowej z klasami łączonymi
7 V 1950r.  Wizyta uczniów klasy V i VI Szkoły Podstawowej nr 1 z Kozienic pod opieką nauczycielki Dębskiej, na zakończenie Tygodnia Oświaty.
1950/1951  Kontynuacja nauki w klasach łączonych.
1951/1952  Wprowadzenie do nauki języka rosyjskiego i likwidacja klas łączonych.
VI 1953r.  Pomyślne złożenie egzaminu przez 18 uczniów kończących szkołę.
18-25 IX 1953r.  Przerwa w nauce spowodowana przestawianiem baraku w celu umożliwienia rozpoczęcia budowy nowego budynku szkolnego.
X 1953r.  Rozpoczęcie budowy szkoły przez Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane w Kozienicach.
13 I 1955r.  Oddanie do użytku sal szkolnych w nowym budynku.
1956/1957  Wielkie zmiany polityczne w kraju wymuszające zmiany w programach nauczania.
1959r.  Opracowanie nowych programów i nowych podręczników szkolnych.
IX 1964r.  Wynajęcie u obywatela Czesława Miśkiewicza piątej izby lekcyjnej.
XII 1965r.  Zakupienie z funduszu Wydziału Oświaty telewizora marki „Topaz”. Zorganizowanie i wyposażenie przez GS Magnuszew Klubu Rolnika w mieszkaniu prywatnym obywatela Franciszka Narojczyka.
VI 1966r.  Reforma szkoły – utworzenie klasy VIII. Wniosek kol. Wacława Piskora o przebudowaniu obory szkolnej na pracownię do zajęć technicznych.
IX 1966r.  Zmiana na stanowisku kierownika szkoły. Z powodu przejścia na emeryturę kol. Henryka Brykajły stanowisko to obejmuje kol. Wacław Piskor.
Przystąpienie do adaptacji obory na pracownię techniczną oraz mieszkania szkolnego na 6 izbę lekcyjną.
IV 1967r.  

 


HISTORIA SZKOŁY SPISANA W JEJ KRONICE