DOKUMENTY SZKOLNE:S

  1. Statut Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ” Hubala” w Przydworzychach – z dnia 15 września 2022r.
  2. Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej w Przydworzycach – Procedury korzystania z telefonów komórkowych
  3. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
  4. Regulamin dziennika elektronicznego
  5. Procedura COVID-19

KWESTIONARIUSZE:

 

  1. Deklaracja-o-kontunuowaniu-wychowania-przedszkolnego
  2. Karta-zgłoszenia-do-oddziału-przedszkolnego
  3. Karta zapisu do oddziału O
  4. karta zapisu do klasy I
  5. Klauzula informacyjna