Od września 2013r. dyrektorem Szkoły Podstawowej w Przydworzycach jest pani Małgorzata Wojtak.
Z wykształcenia jest magistrem edukacji informatycznej i medialnej.
W naszej szkole pracuje od 1995 roku ucząc techniki i zajęć technicznych, informatyki i zajęć komputerowych oraz zajęć rewalidacyjnych.