Kalendarz roku szkolnego 2019/2020:

L.p.

Wydarzenie

Data

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.

3.

Koniec I semestru 17 stycznia 2020 r.
4. Ferie zimowe 10  – 23 lutego 2020 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

6.

Egzamin ósmoklasisty 21 kwietnia 2020 r.
– język polski – godz. 9.00
22 kwietnia 2020 r.
– matematyka – godz. 9.00
23 kwietnia 2020 r.
– język obcy nowożytny – godz. 9.00
7.

 

Rady pedagogiczne – Klasyfikacyjne:
I semestr – 17 stycznia 2020 r.
II semestr – 19 czerwca 2020 r.
– Plenarna
30 czerwca 2020 r.
8.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.
30 czerwca 2020 r. (oddziały przedszkolne)

9.

Ferie letnie 27czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

2 stycznia 2020 r.
3 stycznia 2020 r.
21, 22, 23 kwietnia 2020 r.
12 czerwca 2020 r.