Kalendarz roku szkolnego 2018/2019:

L.p.

Wydarzenie

Data

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.

3.

Ferie zimowe 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

5.

Egzamin ósmoklasisty 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – język polski – godz. 9.00

16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – matematyka – godz. 9.00

17 kwietnia 2019 r. (środa) – język obcy nowożytny – godz. 9.00

6.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.

7.

Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

2 listopada 2018 r.
2 stycznia 2019 r.
15, 16, 17 kwietnia 2019 r.
29 kwietnia 2019 r.
30 kwietnia 2019 r.
2 maja 2019 r.