Kalendarz roku szkolnego 2023/2024:

L.p.

Wydarzenie

Data

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r.

3.

Koniec I semestru 9 stycznia 2024 r.
4. Ferie zimowe 15 stycznia – 28 stycznia 2024 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

6.

Egzamin ósmoklasisty 14 maja 2024 r.
– język polski
godz. 9.00
15 maja 2024 r.
– matematyka
godz. 9.00
16 maja 2024 r.
– język obcy nowożytny
godz. 9.00

W roku szkolnym 2023/2024 w naszej szkole nie ma klasy ósmej, w związku z czym egzamin ósmoklasisty nie odbędzie się.

7.

 

Rady pedagogiczne – Klasyfikacyjne:
I semestr – 9 stycznia 2024r.
II semestr – 13 czerwca 2024r.
– Plenarna
24 czerwca 2024r.
8.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2024 r.
30 czerwca 2024 r. (oddziały przedszkolne)

9.

Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

  1. 2 listopada 2023r.
  2. 3 listopada 2023r.
  3. 22 grudnia 2023r.
  4. 2 maja 2024r.
  5. 31 maja 2024r.