Kalendarz roku szkolnego 2020/2021:

L.p.

Wydarzenie

Data

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.

3.

Koniec I semestru 31 stycznia 2021 r.
4. Ferie zimowe 4  – 17 stycznia 2021 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

6.

Egzamin ósmoklasisty 25 maja 2021 r.
– język polski – godz. 9.00
26 maja 2021 r.
– matematyka – godz. 9.00
27 maja 2021 r.
– język obcy nowożytny – godz. 9.00
7.

 

Rady pedagogiczne – Klasyfikacyjne:
I semestr – 11 stycznia 2021r.
II semestr – 18 czerwca 2021r.
– Plenarna
28 czerwca 2021r.
8.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021 r.
30 czerwca 2021 r. (oddziały przedszkolne)

9.

Ferie letnie 26czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

2 listopada 2020 r.
22 grudnia 2020r.
25, 26, 27 maja 2021 r.
4 czerwca 2021 r.