Kalendarz roku szkolnego 2022/2023:

L.p.

Wydarzenie

Data

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.

3.

Koniec I semestru 20 stycznia 2023 r.
4. Ferie zimowe 13 lutego – 26 lutego 2023 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

6.

Egzamin ósmoklasisty 23 maja 2023 r.
– język polski
godz. 9.00
24 maja 2023 r.
– matematyka
godz. 9.00
25 maja 2023 r.
– język obcy nowożytny
godz. 9.00
7.

 

Rady pedagogiczne – Klasyfikacyjne:
I semestr – 20 stycznia 2023r.
II semestr – 16 czerwca 2023r.
– Plenarna
26 czerwca 2023r.
8.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2023 r.
30 czerwca 20223 r. (oddziały przedszkolne)

9.

Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

31 października 2022r.
22 grudnia 2022r.
2 maja 2023r.
23, 24, 25 maja 2023 r.
2 czerwca 2023r.
9 czerwca 2023r.