Przewodniczący Rady Rodziców
Justyna Pomarańska

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców
Patrycja Kowalczyk

Skarbnik
Ewa Kądrowska

Sekretarz
Monika Kapusta

Członkowie
Monika Szczepaniak
Mariola Gabler
Małgorzata Śwital – Ośka
Magdalena Bojarska
Agnieszka Kuczyńska