Przewodniczący Rady Rodziców
Patrycja Kowalczyk

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców
Sylwia Narojczyk

Skarbnik
Ewa Kądrowska

Sekretarz
 Kamila Sobota

Członkowie

Agnieszka Gazarkiewicz

Monika Kocyk

Mariola Kozłowska

Marta Krzysztoszek

Agnieszka Piechota