Przewodniczący Rady Rodziców
Justyna Pomarańska

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców
Kowalczyk Patrycja

Skarbnik
Ewa Kądrowska

Sekretarz
 Agnieszka Piechota

Członkowie
Marta Krzysztoszek
Jolanta Jędrych
Grażyna Drela
Agnieszka Gazarkiewicz
Małgorzata Śwital – Ośka