Lena Domeradzka

Julia Kądrowska

Wojciech Kucharski

Opiekun Rady Wolontariatu

Marzena Kucińska
Patrycja Pytlarczyk