Oddział przedszkolny 3, 4, 5 – latki
p. Agnieszka Jurkiewicz
p. Izabela Kotlarek

Oddział rocznego przygotowania przedszkolnego „0”
p. Aldona Lewandowska

Klasa I
p. Dominika Kocyk – w zastępstwie p. Jolanta Witkowska

Klasa II
p. Małgorzata Majewska

Klasa III 
p. Dorota Majewska

Klasa V
p. Bożena Witkowska

Klasa VI+VII
p. Marianna Wychocka

Klasa VIII
p. Marzena Kucińska