Oddział przedszkolny 3, 4, 5 – latki
p. Agnieszka Jurkiewicz
p. Izabela Kotlarek

Oddział rocznego przygotowania przedszkolnego „0”
p. Aldona Lewandowska

Klasa I
p. Dominika Kocyk – w zastępstwie p. Jolanta Witkowska

Klasa II
p. Dorota Majewska

Klasa III 
p. Małgorzata Majewska

Klasa IV
p. Marzena Kucińska

Klasa VI
p. Bożena Witkowska

Klasa VII+ VIII
p. Marianna Wychocka