Oddział przedszkolny 3, 4, 5 – latki
p. Dominika Kocyk
p. Izabela Kotlarek

Oddział rocznego przygotowania przedszkolnego „0”
p. Aldona Lewandowska – w zastępstwie p. Jolanta Witkowska

Klasa I
p. Małgorzata Majewska

Klasa II
p. Dorota Majewska – w zastępstwie p. Danuta Czerwińska

Klasa IV
p. Bożena Witkowska

Klasa V+VI
p. Marianna Wychocka

Klasa VII+VIII
p. Marzena Kucińska