Próbna ewakuacja szkoły

W dniu 9 listopada 2023 roku odbyła się w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala ” w Przydworzycach próbna ewakuacja. Po sygnale dźwiękowym w postaci dzwonka i alarmu ustnego uczniowie wraz z nauczycielami o godzinie 10 opuścili budynek szkoły i udali się na miejsce zbiórki, czyli boisko szkolne. Nauczyciele na podstawie dziennika elektronicznego przekazali prowadzącemu akcję ewakuacyjną p. Stanisławowi Gronkowi informację dotyczącą stanu liczebności klas. Następnie prowadzący akcję złożył raport Pani Dyrektor Ewie Stopce.

Celem tych ćwiczeń było uświadomienie przede wszystkim uczniom, a także innym osobom, jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Cała akcja przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie z zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw. Strażacy z jednostki w Magnuszewie sprawdzili budynek szkoły, czy zostały zachowane wszystkie środki bezpieczeństwa w razie ewakuacji. Uczestnicy akcji doświadczyli najistotniejszych wzorców, gdzie priorytetem był brak paniki, szybkość i zwinność w opuszczeniu terenu zagrożenia oraz wspólne pomaganie sobie. Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie, nauczyciele a także pracownicy obsługi zachowują środki bezpieczeństwa doskonale znają drogi ewakuacyjne, a także bardzo szybko i sprawnie stawiają się na miejscu zbiórki. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. mjr.  H. Dobrzańskiego ,,Hubala ” w Przydworzycach dziękuje Ochotniczej Straży Pożarnej z Magnuszewa za profesjonalny udział w ewakuacji.

                                                                                             Stanisław  Gronek