Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.
Treść listu:
List MEN, GIS i MI

Wytyczne gis,mz,i men dotyczace transportu