„Posiłek w szkole i w domu”

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie w sprawie warunków korzystania z pomocy w formie posiłków dla dzieci w szkole w ramach realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” od miesiąca września 2020 r.

 

Informacja GOPS w Magnuszewie