ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE DLA UCZNIÓW – INFORMACJA DLA RODZICÓW

W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach i placówkach dyrektorzy publicznych szkół podstawowych mogą organizować zajęcia wspomagające dla uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Termin realizacji zadań:

•od 2.09.2021 r. do 22.12.2021 r.

Przedmioty: Język polski, matematyka, język angielski

Środki na realizację tego zadania zostały uwzględnione w rezerwie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2021 oraz w budżetach właściwych ministrów.

Aby pozyskać środki finansowe na realizację zajęć wspomagających proszę rodziców o wypełnienie deklaracji do dnia 24 czerwca 2021 r.

W zajęciach wspomagających biorą udział wyłącznie uczniowie klas IV-VIII roku szkolnego 2021/2022

Małgorzata Wojtak
Dyrektor SP w Przydworzycach

Pliki do pobrania
Deklaracja (docx)
Deklaracja (pdf)