Nauka hybrydowa

Szanowni Państwo

W związku z decyzją rządu o wprowadzeniu nowych obostrzeń sanitarnych od dnia
15 marca 2021r.  na terenie województwa mazowieckiego, przekazuję informację o funkcjonowaniu w tym okresie naszej placówki.

Od poniedziałku 15 marca br. uczniowie klas I-III będą mieli zajęcia w systemie tzw. hybrydowym (tzn. naprzemiennie), a dzieci i młodzież ze starszych klas (IV-VIII) nadal będą się uczyć zdalnie.

Od 15 do 19 marca br. klasa I będzie realizować naukę stacjonarną (według dotychczasowego planu zajęć).
Opieka świetlicowa i dowóz uczniów pozostaje bez zmian.
Uczniowie mogą korzystać z posiłku w szkole.
Uczniowie klas II i  III realizują naukę zdalną według planu na platformie TEAMS.
Uczniowie nie korzystają z opieki świetlicowej, odpisy za obiady zostaną uwzględnione w kolejnym miesiącu żywieniowym.

Od 22 do 26 marca br. klasy II i III   mają zajęcia stacjonarne.
Klasa I realizuje naukę zdalną na platformie  TEAMS.

Zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne w okresie 15 – 26 marca br. prowadzone są w szkole, zgodnie z dotychczasowym planem, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Wszystkich uczniów przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania procedur bezpieczeństwa.

Małgorzata Wojtak – dyrektor szkoły

 

komunikat nauka zdalna w szkołach nowe zasady organizacji pracy
Rozporządzenie MEN z 11 marca 2021r.