ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OD 22.03.2021r. DO 11.04.2021r.

Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie

 

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie   w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 :

  – od poniedziałku 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. naukę w trybie zdalnym będą realizować wszyscy uczniowie klas I-VIII ; 

– zajęcia prowadzone będą za pomocą aplikacji TEAMS, zgodnie z planem lekcji;

– na terenie szkoły będzie prowadzone nauczanie zdalne  dla uczniów klas I-VIII, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności lub inne przyczyny nie mogą realizować nauki zdalnej z domu  ( na wniosek rodzica);

– zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne  prowadzone są w szkole, zgodnie z dotychczasowym planem, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego;

-uczniowie klasy ósmej mogą uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach po wcześniejszym zgłoszeniu się do nauczyciela przedmiotu;

– oddziały przedszkolne  funkcjonują bez zmian;

-dowożenie dzieci 5 -6 letnich  pozostaje bez zmian.

Wszystkich uczniów przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania procedur bezpieczeństwa.

 

Z poważaniem
Małgorzata Wojtak – dyrektor szkoły