Święta Majowe w SP w Przydworzycach

Święta Majowe w Szkole Podstawowej
w Przydworzycach
 

Drodzy Państwo, Koledzy i Koleżanki! Mija kolejny rok epidemii… Nie chodzimy do szkoły, nie spotykamy się w dużych gronach i tym bardziej nie obchodzimy tych świąt uroczyście. Za niedługo będą trzy bardzo ważne święta państwowe, są to: 

1 Maja- Święto Pracy 

2 Maja – Święto Flagi 

3 Maja – Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

W szkole z tej okazji zawsze urządzaliśmy akademie by uczcić to święto. Dowiadywaliśmy się wtedy na czym polegała konstytucja. Więc dzisiaj z tego powodu przypomnę Wam na czym to polegało. 

Konstytucja 3 Maja 

Najważniejszą ustawę rządową czyli Konstytucję 3 Maja uchwalono 3 Maja 1791 roku. Ta Konstytucja była pierwsza w Europie, a drugą na świecie spisanym zbiorem prawa. Uchwalona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wraz ze stanami skonfederowanymi. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa. Szlachcie nieposiadającej ziemi wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto 

Najważniejsze zapisy konstytucji 

  • Potwierdzono dominującą rolę religii katolickiej, 
  • Zaakceptowano pozycję szlachty, ale Konstytucja potwierdzała też przywileje mieszczańskie i brała w opiekę chłopców, 
  • Konstytucja ustanowiła trójpodział władzy, 
  • Władzę ustawodawczą sprawował dwuizbowy parlament, składający się z Sejmu i Senatu, a funkcją wykonawczą miał sprawować król i odpowiedzialny przez Sejm rząd, 
  • Wprowadzono tron dziedziczny, likwidując wolną elekcję. 

Autorami tej ustawy rządowej byli: Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski i Stanisław Staszic. W tym wydarzeniu bardzo ważną rolę odgrywał Król Stanisław August Poniatowski. W tym roku mija 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

2 Maja – Narodowy dzień Flagi 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako święto obchodzone jest 2 maja. Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, ale także w dni żałoby po stracie wybitnych i odważnych Polaków, w momentach wzruszeń i radości. 2 maja – poza Dniem Flagi – obchodzimy również Dzień Polonii i Polaków za Granicą. To wydarzenie możemy uczcić poprzez wywieszenie Biało-Czerwonej flagi np. w oknie lub na balkonie swojego mieszkania czy przed domem.  

1 Maja- Święto pracy 

Majówka zawsze zaczyna się 1 Maja, czyli od Święta Pracy. To międzynarodowe święto klasy robotniczej. Ustanowiono je w 1899 roku, a już rok później były pierwsze obchody. Pierwotnie miały one upamiętniać wydarzenia z 1886 roku w Chicago, gdy amerykańscy robotnicy strajkowali, by wprowadzono 8-godzinny tryb pracy.  

W tym roku uczniowie naszej szkoły ze względu na obostrzenia postanowili zrobić sobie zdjęcia z flagą Polski dla upamiętnienia świąt majowych. 

Zapraszamy na film! 

 

Tekst: Michał Kądrowski, klasa VI
Media i edycja: Patrycja Pytlarczyk

 

HARMONOGRAM DOWOŻENIA- ZMIANA

HARMONOGRAM DOWOŻENIA- ZMIANA

 

Informuję, iż od poniedziałku 26.04.2021r. do Szkoły Podstawowej w Przydworzycach dzieci będą dowożone zgodnie z harmonogramem:

SP Przydworzyce

kierowca K.T

Bożówka – 7.35

Bożówka II – 7.37 (wsiadają dzieci dojeżdżające do Szkoły w Magnuszewie)

Trzebień – 7.40

Dębowola- 7.48

Basinów- 7.52

Kłoda- 7.55

Przydworzyce Kolonia- 7.58 (wsiadają również dzieci dojeżdżające do Szkoły w Magnuszewie)

Szkoła Podstawowa w Przydworzycach – 8.00

Szkoła Podstawowa w Magnuszewie – 8.05

Małgorzata Wojtak – dyrektor szkoły 

 

Rozkład jazdy od poniedziałku 26

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OD 26 KWIETNIA 2021R. NAUKA HYBRYDOWA KLASY I- III 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OD 26 KWIETNIA 2021R. 

NAUKA HYBRYDOWA KLASY I- III 

 

Szanowni Państwo 

W związku z decyzją rządu o wprowadzeniu nowych obostrzeń sanitarnych od dnia
26 kwietnia 2021r. na terenie województwa mazowieckiego, przekazuję informację o funkcjonowaniu w tym okresie naszej placówki. 

Od poniedziałku 26 kwietnia  br. uczniowie klas I-III będą mieli zajęcia w systemie tzw. hybrydowym (tzn. naprzemiennie), a dzieci i młodzież ze starszych klas (IV-VIII) nadal będą się uczyć zdalnie. 

Od 26 kwietnia do 2 maja br. 

klasa II-IIIbędzie realizować naukę stacjonarną (według dotychczasowego planu zajęć).
Opieka świetlicowa zostaje bez zmian,  dowożenie według harmonogramu na stronie szkoły.
Uczniowie mogą korzystać z posiłku w szkole. 

Uczniowie klas I realizują naukę zdalną według planu na platformie TEAMS. 

Zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne dla klas II-III  w okresie 26 kwietnia– 2 maja br. prowadzone są w szkole, zgodnie z dotychczasowym planem, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. 

Wszystkich uczniów przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania procedur bezpieczeństwa. 

 

Małgorzata Wojtak – dyrektor szkoły 

nauka hybrydowa od 26.04.21r.1