Startuj z nami| Dodaj do ulubionych     

 
     Rys historyczny dziejów szkoły
 
 

Wydarzenia z życia szkoły w roku szkolnym 2003/2004
Wydarzenia z życia szkoły w roku szkolnym 2004/2005
Wydarzenia z życia szkoły w roku szkolnym 2005/2006
Wydarzenia z życia szkoły w roku szkolnym 2006/2007
Wydarzenia z życia szkoły w roku szkolnym 2007/2008
Wydarzenia z życia szkoły w roku szkolnym 2008/2009
Wydarzenia z życia szkoły w roku szkolnym 2009/2010
Wydarzenia z życia szkoły w roku szkolnym 2010/2011
Wydarzenia z życia szkoły w roku szkolnym 2011/2012
Wydarzenia z życia szkoły w roku szkolnym 2012/2013
Wydarzenia z życia szkoły w roku szkolnym 2013/2014
Wydarzenia z życia szkoły w roku szkolnym 2014/2015

  Historia szkoły spisana w jej kronice -> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 <-  |  Stare fotografie  | 

HISTORIA SZKOŁY W PIGUŁCE

Data

Wydarzenie

1890r.

Pierwsza tajna szkoła w Przydworzycach.

1917r.

Organizacja szkoły jawnej za zgodą ówczesnego austriackiego rządu okupacyjnego.
1927r. Wydzielenie przez wieś 1,2h ziemi na użytek szkolny i postawienie budynku z jedną izbą szkolną i dwoma mieszkalnymi.
18 IV 1933r. Pożar we wsi. Budynek szkolny ocalał.
1 IX 1939r. Wybuch II Wojny Światowej - część inwentarza szkolnego zostaje zniszczona.
VII 1944r. Przekroczenie Wisły przez wojska radzieckie. Spaleniu ulegają budynki gospodarcze szkoły.
XII 1944r. Rozebranie budynku szkolnego.
IV 1945r. Podjęcie nauki po powrocie z wysiedlenia w izbie obywatela Piotra Piechoty.
1946r. Przydzielenie przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach baraku poniemieckiego z przeznaczeniem na szkołę.
19 III 1947r. Przyjęcie przez mieszkańców wsi wniosku obywatela Grzegorza Skowrońskiego o podjęcie budowy szkoły.
VI 1947r. Zebranie przez mieszkańców obwodu szkolnego (Przydworzyce, Kłoda i część Bożówki) 110 tys. zł i zwiezienie cegły.
IX 1947r. Utworzenie klasy V. Kierownikiem szkoły zostaje kol. Henryk Brykajło.
V 1948r. Zakup i zalasowanie 100 q wapna.
II 1949r. Sprowadzenie około 100 furmanek na fundamenty budynku szkoły.
21 VIII 1949r. Rozpoczęcie przez mieszkańców obwodu szkolnego budowy szkoły oraz mieszkania dla kierownika.
IX 1949r. Utworzenie VII-klasowej szkoły podstawowej z klasami łączonymi
7 V 1950r. Wizyta uczniów klasy V i VI Szkoły Podstawowej nr 1 z Kozienic pod opieką nauczycielki Dębskiej, na zakończenie Tygodnia Oświaty.
1950/1951 Kontynuacja nauki w klasach łączonych.
1951/1952 Wprowadzenie do nauki języka rosyjskiego i likwidacja klas łączonych.
VI 1953 Pomyślne złożenie egzaminu przez 18 uczniów kończących szkołę.
18-25 IX 1953r. Przerwa w nauce spowodowana przestawianiem baraku w celu umożliwienia rozpoczęcia budowy nowego budynku szkolnego.
X 1953r. Rozpoczęcie budowy szkoły przez Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane w Kozienicach.
13 I 1955r. Oddanie do użytku sal szkolnych w nowym budynku.
1956/1957 Wielkie zmiany polityczne w kraju wymuszające zmiany w programach nauczania.
1959r. Opracowanie nowych programów i nowych podręczników szkolnych.
IX 1964r. Wynajęcie u obywatela Czesława Miśkiewicza piątej izby lekcyjnej.
XII 1965r. Zakupienie z funduszu Wydziału Oświaty telewizora marki "Topaz". Zorganizowanie i wyposażenie przez GS Magnuszew Klubu Rolnika w mieszkaniu prywatnym obywatela Franciszka Narojczyka.
VI 1966r. Reforma szkoły - utworzenie klasy VIII. Wniosek kol. Wacława Piskora o przebudowaniu obory szkolnej na pracownię do zajęć technicznych.
IX 1966 Zmiana na stanowisku kierownika szkoły. Z powodu przejścia na emeryturę kol. Henryka Brykajły stanowisko to obejmuje kol. Wacław Piskor.
Przystąpienie do adaptacji obory na pracownię techniczną oraz mieszkania szkolnego na 6 izbę lekcyjną.
IV 1967  
   

 

 

 


 
     
     
© 2003-07 Szkoła Podstawowa w Przydworzycach               Webmaster: Małgorzata Majewska